2% z dane za rok 2015

Ďakujeme že aj tento rok ste sa rozhodli venovať 2% z dane klubu Chanbara Trenčín. Vďaka takto vyzbieraným financiám udržujeme telocvičňu, nakupujeme tréningové náčinie a hradíme ostatné výdavky spojené s klubom.

Chanbara Trenčín je spojená s klubom Ilyo – Taekwondo Trenčín, a tak financie zbierame spoločne do „jedného balíka“. Tlačivo a informácie ako poukázať 2% z dane preto nájdete práve na stránke klubu Taekwonda.

Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa hlavnej trénerky klubu Jany Ilašenkovej :)

Kategória: