Kihon Dousa

Technické formy

Základné povely a postup pri Kihon Dousa s Kodachi

Kiotsuke (kiocuky)

Pozor, vystretý postoj, päty spolu, špičky od seba, dlane uvoľnené, hlava vzpriamená, pohľad pred seba.

Rei (rei)

Úklon – na tri doby – dve doby smerom nadol a jedna doba nahor. Chrbát je vystretý, pohľad smeruje asi 3 metre dopredu. Hlava sa skláňa zarovno s chrbtom. Meč počas úklonu visí voľne vedľa tela, nezdvíha sa jeho koniec.

Kamae-to (kamaeto)

Pripraviť sa. Vytiahnuť meč a namieriť na súperovu hlavu. Zadná noha je na špičke, telo vzpriamené, vytočené do strany. Ľavá ruka je pevne napnutá a v lakti ohnutá, dlaň prilieha k pásu. Lakeť ľavej ruky pri pohľade spredu nesmie vytŕčať von a ani sa schovávať za telo, ruku musí byť vidno. Špička meča je vo výške ramena.

Men-ute (menvoute)

Úder na hlavu – resp. čelo. Výkrik je „men“. Náprah sa robí zo stredu hlavy, meč zájde jemne až za hlavu cca 10 stupňov. Rýchlym švihom spraviť úder, konečná poloha ruky je vodorovne, meč je ale šikmo, pretože zápästie nevytáčame. Konečná pozícia úderu nastáva zároveň s dopadom prednej nohy na zem pri príkroku dopredu. Po údere sa vraciame do pôvodnej pozície Kamae-to.

Kote-ute (kotevoute)

Úder na ruku. Výkrik je „kote“. Náprah, postoj a dopad techniky spolu s nohou je ako pri predošlej technike. Finálna pozícia meča je vodorovne, na osi tela. ruka je takmer vystretá. Zápästie udierajúcej ruky je od tela približne 30 cm. Po údere sa vraciame do pôvodnej pozície Kamae-to.

Do-chi (migikaradovoute)

Seknutie od kľúčnej kosti cez telo. Výkrik je do. Úder možno robiť z dvoch strán, preferované je z pravej strany. Meč pri náprahu je potrebné vytočiť o 30 stupňov vpravo ak ide úder sprava. Výsledná pozícia vyzerá tak, že meč je vodorovne a prešiel cez os tela až na kraj tela imaginárneho súpera. Smeruje dopredu. Po údere sa vraciame do pôvodnej pozície Kamae-to.

Ashi-uchi (hidariakaraašivoute)

Úder na nohu. Výkrik je aši. Je možné ho robiť z dvoch strán, preferuje sa z ľavej strany. Náprah nad hlavou sa robí 30 stupňovým vychýlením do ľavej strany ak je úder zľava. výsledná pozícia je že ruka je vystretá približne ja päsť od kolena, postoj je dlhý so zníženým ťažiskom a ako jediný zo zostavy má vystretú zadnú nohu a päta zadnej nohy sa dotýka zeme. Úder musí prejsť až za os súpera na jeho kraj. koniec meča je približne 30 cm nad zemou. Po údere sa vraciame do pôvodnej pozície Kamae-to.

Tsuki (cuke)

Vpich do srdca alebo pod krk do jazylky, preferovane do srdca. Výkrik je cuky. Náprah robíme sklonením meča do vodorovnej pozície, bodnutie do cieľa vedieme spolu s vytočením ruky a pohybom dopredu, dopad meča a nohy je naraz. Všetko to prebieha v jednom plynulom pohybe. Naspäť do východzej pozície prebieha tak, že meč prudko akoby vytiahneme z miesta vpichu.

Motonoichi (motonoič)

Vrátenie sa naspäť na miesto začiatku. Pri pohybe naspäť nie je povolené pohybovať sa zvyslo, čiže podskakovať, musí sa držať jedna vodorovná línia očí. Aj keď nie je presne predpísaný spôsob, zaužívané je cúvanie tak, že pohyb vždy začína zadná noha a spraví sa päť prísunov na miesto začiatku.

Osameto (osameto)

Vrátenie sa do prvej úvodnej pozície ako pri Kiotsuke.

Rei (rei)

Úklon rovnako ako na začiatku.

Kihon Dousa vo dvojici

Cvičenie vo dvojici prezentuje presnosť pohybu voči súperovi. Dôraz kladieme na dokonalú súhru, presnosť a prezentáciu.