Stupne technickej vyspelosti

Stupeň technickej vyspelosti cvičenca sa označuje farbou opasku ktorý nosí. Každá farba má svoj význam. Začiatočník v Chanbare postupne prechádza páskovaniami až k 1. Kyu. Skúšky prebiehajú pod vedením hlavného skúšobného komisára klubu.

Po 1. Kyu nasleduje skúška na Majstrovský stupeň 1. Dan a zo žiaka sa stáva Majster. Na Slovensku skúšky na Majstrovské stupne prebiehajú momentálne pod vedením japoncov Kenichi Tanabe a Kaori Kimura. Danisti majú čierne opasky.

Páskovanie

Na každé páskovanie sa cvičenec musí riadne pripraviť. Mal by sa pri príprave držať páskovacieho poriadku svojho klubu. Hlavný páskovací komisár môže podľa uváženia vyžadovať napríklad aj znalosti z histórie, etiky a etikety či filozofie a rozhodovania. Povinnosťou každého cvičenca je, aby vedel súťažné pravidlá Spochanu – súťažnej Chanbary. K páskovaniu sa cvičenec alebo nahlási sám, alebo ho tréner vyzve aby išiel páskovať. Tréner môže odporúčať vynechať páskovanie v prípade ak usúdi že cvičenec nie je dostatočne pripravený, alebo nemá odtrénovaný dostatočný počet hodín.

Na čo nezabudnúť pred páskovaním

 • Prihlásiť sa a pripraviť sa na páskovanie.
 • Mať uhradený ročný príspevok Asociácii Chanbara na Slovensku (10€).
 • Nemať žiadne podlžnosti voči svojmu klubu a klub musí mať vašu klubovú prihlášku.
 • Prísť náležite ustrojený.
 • Priniesť poplatok za páskovanie:
  • 10€ bielo-žltý, žltý
  • 15€ žlto-oranžový, oranžový
  • 20€ oranžovo-zelený, zelený
  • 25€ zeleno-modrý, modrý
  • 30€ hnedý

Ak páskujete počas jedného páskovania o dva technické stupne (napr. z bieleho na žltý), poplatok za páskovanie sa zrátava (10+10). V prípade prepadnutia pri skúškach, cvičenec nemá nárok na vrátenie poplatku za páskovanie. Cvičenec má povinnosť si čo najskôr vymeniť svoj opasok za nový, alebo našiť konce.

Páskovací poriadok pre jednotlivé technické stupne