2. KYU

Modrý opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 2.Kyu:

  • Step sparing s yari – nagamaky
  • Tieňový zápas
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa
  • Rozhodovanie zápas
  • 80 klikov, brušákov a drepov
  • Kihon vo dvojici (chocken)
  • extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie

Páskovací poriadok je platný od 1.1.2019