8. KYU

Žltý opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 8.Kyu:

  • Step sparing s tate kodachi
  • Tieňový zápas
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa
  • etika a etiketa
  • 20 klikov, brušákov a drepov
  • extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie

Páskovací poriadok je platný od 1.1.2019