8. KYU

Žltý opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 8.Kyu:

  • Tieňový zápas s tate kodachi
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa tate kodachi
  • etika a etiketa
  • 20 klikov, brušákov a drepov
  • extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie