Výsledky z páskovania 20.12.2022

Skúšok technickej vyspelosti sa koncom roka zúčastnilo 8 cvičencov a všetci spáskovali. Blahoželáme!

VÝSLEDKY:

František Rehák 1.KYU
Sofia Mináriková 2.KYU
Katarína Macharová 4.KYU
Terézia Závodská 4.KYU
Klaudia Kopuncová 8.KYU
Alexander Pješčák 8.KYU
Lilien Priecelová 9.KYU
Dušan Vincent 9.KYU