4. KYU

Zelený opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 4.Kyu:

  • Step sparing s bo
  • Tieňový zápas
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa
  • povely kihon-dosa
  • 60 klikov, brušákov a drepov
  • Kihon vo dvojici (kodachi)
  • extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie

Páskovací poriadok je platný od 1.1.2019