5. KYU

Oranžovo - zelený opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 5.Kyu:

  • Step sparing s nito
  • Tieňový zápas
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa
  • povely zápas
  • 50 klikov, brušákov a drepov
  • Úvod do kihon vo dvojici
  • extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie

Páskovací poriadok je platný od 1.1.2019