5. KYU

Oranžovo - zelený opasok

Stručný rozpis požiadaviek na 5.Kyu:

  • Tieňový zápas s nito
  • Útok na mech / lapu
  • Zápas
  • Kihon – Dosa nito
  • Povely zápas
  • 50 klikov, brušákov a drepov
  • Úvod do Kihon vo dvojici s kodachi
  • Extra kombinácie a techniky podľa uváženia komisie

Kihon Dousa s kodachi vo dvojici: