Blahoželáme novým Danistom v našom klube!

Blahoželáme novým Danistom v klube Chanbara Trenčín, ktorí sa úspešne zúčastnili skúšok na DAN v Budapešti pod vedením Senseiov Tanabe a Kaori. Skúškam predchádzal seminár, ukážky, zápasy a samozrejme afterparty :)

DAN získali:

  • Jana Ilašenková 2.DAN Kodachi
  • Jana Ilašenková 2.DAN Chocken
  • Eva Bosáková 1.DAN Morote
  • Eva Bosáková 1.DAN Cho-so
  • Matej Babinský 1.DAN Bo
  • Lukáš Bosák 1.DAN Tan-so