Páskovanie december 2021

Blahoželáme všetkým, ktorí sa na konci decembra 2021 úspešne zúčastnili skúšok technickej vyspelosti a zvýšili si tak technický stupeň.

Títo cvičenci si zvýšili svoj technický stupeň:
Maroš Jurík 1.KYU
Matúš Beták 2.KYU
Sofia Mináriková 4.KYU
Ján Maliarik 4.KYU
Terézia Závodská 8.KYU
Katarína Macharová 8.KYU