Tréningy počas trvania opatrení od 15.10.2020

Od 15.10.2020 trénujeme v trochu pozmenenom režime na základe opatrení ÚVZ SR.

1. Tréning bude rozdelený do dvoch telocviční po 5 cvičencov.
2. Rúška sú stále povinné po celú dobu v klube – klubové nariadenie.
3. Prosíme rodičov aby nevstupovali do priestorov klubu, iba ak je to nevyhnutné.
4. Jednotlivé tréningové skupiny sa nebudú stretávať – klub upraví harmonogram tréningov.
5. Na tréningoch sa budeme vyhýbať telesnému kontaktu športovcov.
6. V prípade že máte zvýšenú teplotu, alebo sa necítite dobre či máte respiračné problémy, prosím nechoďte na tréning.

Kategória: