Venujte nám 2%

Chanbara Trenčín zbiera 2% z dane cez klub ILYO – Taekwondo Trenčín, ktorý je prijímateľom 2% z dane. Peniaze, ktoré sa takto vyzbierali minulý rok, boli použité na rozvoj klubu – nákup tréningového náčinia, dorábky v našej telocvični, štartovné, ceny pre najlepších z Vás, propagáciu, materiál a mnoho ďalšieho.

Tlačivo na poukázanie 2 % z dane klubu ILYO TKD TN

Chcete pomôcť rozvoju klubu aj v tomto roku? Navštívte babku, susedu, šéfa, brata a všetkých kamarátov, a každému do ruky vložte vyhlásenie s vysvetlením, prečo by mal aj on darovať 2% práve nám. Každý má možnosť nám svoje 2% z dane poukázať :)

Ak ste zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Toto tlačivo potrebujete na výpočty :)
3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré nájdete v klube alebo u trénera. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo vyhlásenie spolu so zúčtovaním prineste trénerke a ona to za Vás odnesie.

Ak ste FO alebo PO

Ak ste sa rozhodli venovať 2% z dane nášmu klubu, najlepšie bude ak tieto údaje dáte svojej účtovníčke :)
IČO: 42024536
Forma: Občianske združenie
Názov: ILYO – TAEKWONDO TRENČÍN
Adresa: Saratovská 7388/1B, 91108 Trenčín
Pre ešte viac informácií môžete navštíviť stránku dvepercenta.sk, alebo na rozhodni.sk

Všetkým Vám, ktorí ste nás podporili patrí naše veľké Ď A K U J E M E !

Kategória: