Výsledky a fotky z páskovania 17.6.2018

Skúšky sa konali 17.6.2018 od 10:00-13:00, zúčastnilo sa ich 13 cvičencov, všetci boli členmi SACHAN. Skúšobnú komisiu tvorili predseda Jana Ilašenková a prísediaci Lukáš Bosák a Matej Babinský. Všetci prešli skúškami technickej vyspelosti a získali vyšší technický stupeň. Blahoželáme :)

Nové technické stupne:

 • Michal Kulich 5.KYU
 • Patrik Beňadík 6.KYU
 • Timotej Kucharovic 2.KYU
 • Branko Kvetan 6.KYU
 • Tomáš Vakoš 2.KYU
 • Jakub Kuník 8.KYU
 • Veronika Vakošová 6.KYU
 • Karolína Kyšová 6.KYU
 • Lucia Jánošíková 4.KYU
 • Richard Kušnír 7.KYU
 • Šimon Bočík 7.KYU
 • Maxim Macák 6.KYU
 • Artur Macák 7.KYU